Interfonski program

Sistemi za otvaranje bez ključa su tehnologije koje omogućavaju otvaranje vrata ili drugih zaključanih objekata bez upotrebe ključa. Postoje različite vrste takvih sistema, a najčešće se koriste one koje se otvaraju pomoću kodova ili senzora za pokret.

Jedan od najčešće korišćenih sistema za otvaranje bez ključa je elektronski cilindar. Ovaj sistem se sastoji od elektronskog cilindra koji se montira na vrata i kontrolnog uređaja koji se koristi za otvaranje i zatvaranje. Kontrolni uređaj može biti mobilni telefon, kartica ili drugi uređaj koji sadrži odgovarajući kod ili senzor za pokret.

Drugi sistem za otvaranje bez ključa je sistem sa senzorom za pokret. Ovaj sistem se sastoji od senzora koji se montira na vrata i kontrolnog uređaja koji se koristi za otvaranje i zatvaranje. Kontrolni uređaj može biti mobilni telefon ili drugi uređaj sa senzorom za pokret. Kada se senzor na vratima oseti pokretom, on aktivira mehanizam za otvaranje vrata.

Postoje i drugi sistemi za otvaranje bez ključa, kao što su sistemi sa daljinskim upravljanjem ili elektronskim bravama. Svi ovi sistemi se koriste za poboljšanje sigurnosti i olakšavanje pristupa vratima ili drugim zaključanim objektima.

Elektricni prihvatnici

Električni prihvatnici su uređaji koji se koriste za primanje i obradu električnih signala. Oni se često koriste u komunikacionim sistemima za prijem glasovnih i drugih podataka sa različitih izvora i za njihovo prebacivanje na odgovarajuće uređaje ili mreže. Električni prihvatnici se obično sastoje od mikrofona ili drugih senzora za prijem signala, kao i od elektronike za obradu i prenos podataka.

Postoje različite vrste električnih prihvatnika, a njihova upotreba zavisi od konkretne primene. Na primer, električni prihvatnici se mogu koristiti u mobilnim telefonima za prijem glasovnih i drugih podataka sa mreže, u računarima za prijem podataka sa perifernih uređaja ili u bežičnim sistemima za komunikaciju za prijem signala sa drugih uređaja. Električni prihvatnici se takođe mogu koristiti u sistemima za otvaranje bez ključa, u kojima se koriste za prijem signala sa kontrolnih uređaja i aktiviranje mehanizma za otvaranje vrata ili drugih zaključanih objekata.

Elektromagneti

Elektromagneti su uređaji koji se koriste za generisanje magnetskog polja pomoću električnog toka. Oni se sastoje od cilindričnog namotaja žice koja se nalazi u blizini magnetnog materijala, poput ferita ili željeza. Kada se kroz namotaj protokne električni tok, on generiše magnetsko polje koje može da privuče ili odvrati drugi magnetni materijal.

Elektromagneti se često koriste u različitim industrijskim i komercijalnim aplikacijama, kao što su električni alati, sistemi za otvaranje vrata, magnetni separatori i drugo. Oni se takođe koriste u medicini za magnetnu rezonanciju, u svemirskim letjelicama za orientaciju i u drugim oblastima. Elektromagneti se mogu konstruisati u različitim veličinama i snaga, a njihova upotreba zavisi od konkretne primene.

Sifratofi

Postoje različiti načini za otvaranje zaključanih vrata bez ključa, uključujući:

 1. Korištenje kartice za otključavanje: neki zaključani proizvodi, poput hotelskih soba, koriste kartice za otključavanje umjesto ključeva.
 2. Korištenje “skeletonskog” ključa: ovaj vrsta ključa ima otvor u obliku kostura i može se koristiti za otvaranje vrata sa standardnim ključavicama.
 3. Korištenje “rakavice” za otvaranje vrata: ovaj alat se sastoji od plastičnog držača i niza metalnih kuka koji se koriste za otključavanje vrata pomoću mehanizma za zaključavanje.
 4. Korištenje “kuke za ključeve” ili “alata za namještaj”: ovaj alat se koristi za otvaranje vrata sa standardnim ključavicama tako što se kuka ubacuje u otvor na ključavici i koristi se za pritisak na mehanizam za zaključavanje.
 5. Korištenje “alata za otvaranje automobila”: ovaj alat se koristi za otvaranje automobila bez ključa i može se koristiti i za otvaranje nekih vrsta vrata.
 6. Korištenje “kuke za poluge”: ovaj alat se sastoji od dugačke metalne kuke sa jednom ili više poluga na vrhu i koristi se za pritisak na poluge u mehanizmu za zaključavanje kako bi se otključalo vrata.

Ipak, treba imati na umu da korištenje ovih alata za otvaranje zaključanih vrata bez ključa može biti protuzakonito u nekim slučajevima, ovisno o zakonima i propisima u vašoj zemlji ili regiji. Prije korištenja bilo kojeg od ovih alata, trebali biste se posavjetovati sa stručnjakom ili pravnim savjetnikom kako biste se uvjerili da ne činite ništa protuzakonito.

Automati za vrata

Automati za vrata su mehanički ili elektronički uređaji koji se koriste za otvaranje i zatvaranje vrata automatski, obično putem električnog motora ili hidrauličnog cilindra. Oni se često koriste u komercijalnim i industrijskim objektima kako bi se olakšalo pristup i izlazak, te povećala sigurnost i kontrola. Postoje različiti tipovi automata za vrata, uključujući:

 • Automate za vrata sa šibicama: ovi automati se sastoje od šibica koje se koriste za otvaranje i zatvaranje vrata.
 • Automati za vrata sa kliznim vratima: ovi automati se sastoje od kliznih vrata koja se pomiču prema gore ili dolje kako bi se otvorila ili zatvorila vrata.
 • Automati za vrata sa rotirajućim vratima: ovi automati se sastoje od rotirajućih vrata koja se okreću oko osi kako bi se otvorila ili zatvorila vrata.
 • Automati za vrata sa zglobom: ovi automati se sastoje od zgloba koji se koristi za otvaranje i zatvaranje vrata.
 • Automati za vrata sa horizontalnim kliznim vratima: ovi automati se sastoje od horizontalno kliznih vrata koja se pomiču prema lijevo ili desno kako bi se otvorila ili zatvorila vrata.

Automati za vrata se obično kontroliraju putem daljinskog upravljača ili senzora, a neki modeli mogu biti integrirani sa sustavima za kontrolu pristupa koji koriste kartice ili druga sredstva za autentifikaciju. Oni se često koriste u objektima gdje se želi povećati sigurnost i učinkovitost, kao što su parkingi, zgrade, trgovački centri i druga mjesta.

Mehanicko interfonske brave

Mehaničke interfonske brave su brava koja se koriste za zaključavanje vrata ili ulaza u zgradu pomoću interfona. Interfon je uređaj koji se koristi za komunikaciju između dviju lokacija, a obično se sastoji od zvučnika i mikrofona na ulazu u zgradu i jedinice za komunikaciju u stanu ili kući. Kada neka osoba želi ući u zgradu, ona pritisne dugme na interfonu i govori sa osobom unutar zgrade putem mikrofona i zvučnika. Ako je osoba koja se nalazi unutar zgrade želi pustiti tu osobu unutra, ona može aktivirati mehaničku interfonsku bravu pomoću daljinskog upravljača ili tipke na interfonu.

Mehaničke interfonske brave obično se sastoje od elektromotora i mehanizma za otvaranje vrata koji se aktivira kada se pritisne odgovarajuće dugme na interfonu. One se obično koriste u stambenim zgradama, kućama i drugim objektima gdje je potrebno ograničiti pristup do određenih prostora. One pružaju dodatnu sigurnost i olakšavaju komunikaciju između osoba u unutrašnjosti i onih na ulazu u zgradu. Međutim, treba imati na umu da mehaničke interfonske brave mogu biti manje pouzdane od elektroničkih brava jer se mogu oštetiti ili zaglaviti, a također zahtijevaju periodično održavanje kako bi se održale u dobrom radnom stanju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *